Lille træ
-børnepasning med kvalitet 

Dagplejen Lille træ
                  - en kvalitetsdagpleje

Click here to edit subtitle

Praktisk

Få mere information på Københavns kommunes hjemmeside klik her

Priser
Pris per barn op til tre år, per måned 9.800 kr. Tilskud fra kommunen er pt. 6.387 kr. Så egenbetalingen er 3.413 kr.
Beløbet dækker udgifter til mad, udflugter, udstyr mv. Det i skal sørge for er bleer, skiftetøj, sutter og cykelhjelm.

Åbningstider

Tirsdag-fredag 8.00 -16.00. Mandag lukket.

Der er mulighed for at aftale midlertidige afvigelser

Opstart

Du tager kontakt til mig, vi aftaler et møde, hvor vi afstemmer forventninger og ser om kemien passer. Du udfylder en kontrakt. Kontrakten findes på kommunens hjemmeside klik her

Tilsyn
Pædagogerne i "Privat Børnepasning" i Københavns Kommune holder løbende tilsyn med barnet og børnepasser, ved hver anden måned at komme på anmeldte og uanmeldte besøg i pasningshjemmet.

Ferie

5 ugers ferie samt 6. ferieuge (5 ferie/fridage)

Jeg planlægger min ferie i samarbejde med familierne

Dagplejen holder lukket i min ferie og det er op til jer forældre selv at finde alternativ pasning. 

Sygdom

Ved min eller ved jeres barns sygdom skal i selv finde alternativ pasning.

Der er mulighed for at rekvirere en godkendt vikar fra pædagogisk vikarbureau til pasning i mit hjem, ved min sygdom. Der er mulighed for at få dækket 75% af udgifterne dertil. Se mere her


Er dit barn syg må det ikke komme i dagplejen. Dette er både af hensyn til barnet, men også for at mindske risikoen for smitte hos mig og de andre børn.

Et barn kan sagtens være sygt, selvom det ikke har feber. Vurder altid barnets tilstand om morgenen. Barnet skal kunne deltage i dagplejen på normal vis, uden at kræve særlig pasning og omsorg. Derudover skal det selvfølgelig være smittefri samt feberfri. Jeg anbefaler en feberfridag, samt en ekstradag efter diarre og opkast, inden barnet kommer tilbage i dagplejen.

Jeg giver som udgangspunkt ikke barnet medicin.

Se Sundhedsstyrelsen vejledning her 

Opsigelse

Pasningsaftalen kan opsiges skriftligt af begge parter med én måneds varsel. Opsigelsen kan kun ske pr. den 1. eller 15. i måneden. Der kan dog ikke opsiges i juli måned pga. sommerferie.

Velegnet til særligt sensitive børn

Lille træ er tænkt som et alternativ til den kommunale vuggestue og børnehave og nøgleordene er:

 • Tryghed
 • Nærvær
 • Glæde
  • Leg
  • Hvile
  • Næring
             Ethvert barn er unikt!